Category Archives: Všeobecne o bývaní

KÚPA NEHNUTEĽNEJ PAMIATKY PO TRETÍKRÁT

Je to pohľad realitného makléra, pri ktorom vychádzam z našich osobných skúseností, pretože okrem sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností poskytujeme svojim klientom na požiadanie aj inžiniering. To znamená,
zabezpečujeme vypracovanie všetkých dokumetov a dielčich projektov, predkladáme v klientovom mene žiadosti a vedieme rokovania s kompetentnými orgánmi, ktoré sú nevyhnutné na získanie územného a stavebného povolenia k stavbe, rekonštrukcii, či zmene účelu využitia danej nehnuteľnosti.

Elektronické zabezpečenie

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú ďalšou bariérou pre neželaného návštevníka, pretože zistia jeho prítomnosť v chránenom priestore a oznámia to lokálne hučaním sirény a vzdialene, napr. SMSkou na mobil. Ponúkajú aj včasné varovania pri vode na nesprávnom mieste (záplavové senzory), požiari (dymové a teplotné senzory) a podobne.