HALOTERAPIA

V 18. storočí poľský liečiteľ F. Botchkowski zistil, že robotníci pracujúci v hlbinných soľných baniach netrpeli sezónnymi ochoreniami, chronickými chorobami priedušiek a pľúc ani dermatitídami. V svojej knihe popísal pozitívny vplyv soľného prachu na ľudské zdravie. Počas 2. svetovej vojny sa soľné bane používali ako kryty pre obyvateľstvo a potvrdilo sa pozorovanie Botchkowskeho: mnohým, ktorí trpeli na astmu a mali dýchacie problémy, napriek ťažkej vojnovej situácii a vojnovým podmienkam sa núteným opakovaným pobytom v soľných baniach zdravotný stav výrazne zlepšil. F. Botchkowski tak dal prvý impulz na využívanie liečivých účinkov jaskýň pre človeka (speleoterapia), pričom ako dominantný faktor zdôraznil vdychovanie mikročastíc soli (haloterapia). Vzhľadom na nedostatočnú dostupnosť pobytu v prírodných jaskyniach pre každého sa v 80-tych rokoch 20. storočia začala rozvíjať haloterapia na povrchu Zeme.

PODSTATA HALOTERAPIE
Haloterapia na zemskom povrchu, mimo hlbinných soľných baní, simuluje slanú prírodnú jaskynnú mikroklímu, čím sa stáva dostupnou pre väčšiu časť ľudí. Patrí k fyzikálnym terapiám na prírodnej báze. Zatiaľ čo medikamentózna liečba má často len zmierňujúce účinky sprevádzané nežiaducimi vedľajšími prejavmi, haloterapia je 100% prírodná, bezlieková, účinná a ekonomicky menej náročná forma na doplnenie alebo urýchlenie medikamentóznej liečby. Môže sa využiť aj na liečenie ľahších chorobných stavov bez liekov. Nie je náhradou medikamentóznej liečby, môže však zmierniť ťažkosti a umožňuje obmedziť prijímané množstvá antibiotík, kortikoidov či steroidov – samozrejme, po konzultácii s lekárom. Tým, že znižuje frekvenciu sezónnych ochorení, podporuje ľahšie prekonávanie iných zdravotných ťažkostí.

POZITÍVNE ÚČINKY HALOTERAPIE
Soľ (NaCl) je nevyhnutná pre normálnu funkciu bronchiálneho epitelu. Pri kašli sa uvoľňuje s hlienmi, čím sa naruší jej optimálna koncentrácia. Vdychované mikročastice soli podľa svojej veľkosti prenikajú do rôznych častí pľúcnych lalokov a dýchacieho traktu. Z uvedeného vyplýva mimoriadne pozitívny efekt pri liečbe pomocou halogenerátora na klinikách, kde sa podľa diagnózy modifikuje veľkosť častíc soli v priestore pod dohľadom lekárov. Vdychovaný aerosol soli ničí mikróby tým, že dehydratuje mikrobiálne bunky patogénnych mikroorganizmov a telo sa ich zbavuje formou uvoľňovaných hlienov. Uvedené potvrdili analýzy vykašlávaných hlienov, ktoré obsahovali pri používaní haloterapie výrazne zvýšený obsah jednotlivých druhov baktérií. Tento stav sa hodnotí ako samočistiaci proces organizmu. Soľ znižuje viskozitu (hustotu) vykašlávaných hlienov, má zvlhčovacie vlastnosti, na základe čoho pacienti udávali zlepšenie subjektívnych pocitov: Súčasne sa im na prechodnú dobu zväčšil objem hlienov. Priamym dôsledkom tohto čistiaceho procesu organizmu je ústup zápalov v dýchacom trakte a v celom organizme, odpuchnutie napr. sliznice v nose či Eustachovej trubice, ktorá je často zdrojom ušných infekcií. Spirometria preukázala aj zlepšenie činnosti pľúc pacientov. Práce uvádzajú, že subjektívne zlepšenie pocítilo 80% pacientov s astmou, 90% pacientov s chronickou bronchitídou a do 50% pacientov mohlo vysadiť kortikoidy ako inhalátory. Spojenie haloterapie s podávaním rôznych liekov ich účinok znásobilo a prinieslo tzv. synergický efekt.

KLINICKÉ ŠTÚDIE HALOTERAPIE
V odbornej tlači sa autori z celého sveta zaoberali pozitívnymi účinkami haloterapie a jej pôsobeniu na ľudský organizmus. Výsledky vplyvu haloterapie na zdravotný stav stoviek pacientov rôznych vekových kategórií s chronickými ochoreniami priedušiek a pľúc, chronickými zápalmi, alergickou nádchou a ďalšími ochoreniami mali charakter klinických štúdií podložených analýzami a testmi, t.j. nielen subjektívnymi pocitmi testovaných. Študoval sa tiež podporný vplyv haloterapie na účinok mnohých liekov používaných pri liečbe chronických ochorení dýchacieho traktu. V žiadnom z publikovaných článkov neboli zverejnené negatívne výsledky vplyvu haloterapie na ľudský organizmus.

VYUŽITIE HALOTERAPIE
V súčasnosti sa haloterapia využíva v strednej Európe, v USA, v Kanade a v Číne v soľných jaskyniach na povrchu Zeme predovšetkým ako preventívna liečebná metóda, na mnohých špecializovaných klinikách a sanatóriách aj ako hlavná liečebná metóda. Tieto zariadenia majú steny i zem vyloženú kryštálmi kamennej soli z rôznych lokalít. Optimálny pozitívny účinok haloterapie poskytuje soľ, ktorá obsahuje viac ako 97% NaCl (takýto obsah má soľ z hlbinných soľných baní) pri teplote 18ºC -24ºC a vlhkosti vzduchu 40%-60%. Kliniky na rozdiel od povrchových soľných jaskýň obohacujú vzduch v priestore mikročasticami soli presne definovaných rozmerov podľa diagnóz liečených pacientov halogenerátormi, pričom takáto liečba je kontrolovaná lekárom.

LIEČEBNÝ POTENCIÁL HALOTERAPIE
Haloterapia je podpornou vedecky overenou metódou na potláčanie symptómov bronchiálnej astmy a chronickej bronchitídy. Haloterapia podporuje imunitný systém. K ďalším pozitívnym účinkom haloterapie patrí napr. zmiernenie, prípadne odstránenie kožných ochorení, zlepšenie kvality suchej pokožky, zlepšenie spánku a stabilizovanie nervového systému. Tieto pozitívne účinky boli u mnohých pozorovaných pacientov konštatované, zatiaľ však nie sú vedecky zdôvodnené. Haloterapia v rôznych formách (soľné jaskyne na povrchu, kontrolovaná liečba v sanatóriách, soľné fajky) predstavuje novú cestu profylaxie i doplnkovej liečby na báze prírodných látok, na prijímanie ktorých je ľudský organizmus prirodzene prispôsobený. Pri pravidelnom využívaní pozitívnych vplyvov haloterapie sa nevytvára u nežiadúcich mikroorganizmov v ľudskom tele rezistencia na vdychovaný aerosol soli (t.j. mikroorganizmy si na aerosol soli nezvyknú).

Zdroj: www.class.eu.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: