Category Archives: Majetok a domácnosť

REVÍZIA VÁŠHO POISTENIA

Ponúkame Vám do konca roka revíziu majetkového poistenia (dom, byt, domácnosť). 

Máte istotu: 

– že váš majetok je poistený na správnu sumu?  – že za poistenie neplatíte zbytočne príliš veľa? 

– že máte poistené naozaj všetky riziká, ktoré vám môže poisťovňa preplatiť? 

Poistenie majetku obyvateľstva

Poistenie budov
Poistnou udalosťou je zničenie alebo poškodenie poistenej stavby živelnou udalosťou a krádežou vlámaním.
V prípade tohto poistenia je dôležité správne stanoviť poistnú čiastku, aby nedošlo k tzv. podpoisteniu, kedy hodnota budovy je väčšia než poistná čiastka.
Poistenie býva často kombinované s poistením zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, ale poistná čiastka je väčšinou odvodená od poistnej čiastky hlavného poistenia, takže nemusí byť dostatočná v prípade podpoistenia.

Čo je dobré si pripomenúť pri poistení bytu ?

Poistenie bytu uzatvárajte premyslene! Riziko pri uzatváraní poistenia bytu je okrem iného aj podpoistenie. Svoju nehnuteľnosť môžete takpovediac nedoceniť, keď príde ku škodovej udalosti, nedostanete toľko, koľko ste stratili. Škoda Vám bude preplatená podľa toho, na koľko ste si nastavili poistný limit a podľa ceny nehnuteľnosti.

Cenu poistenia môžete ovplyvniť. Dobre sa poistiť neznamená nevyhnutne poistiť sa draho. Cena poistenia bytu nie je pevne daná, ovplyvňujú ju faktory ako lokalita, kde sa byt nachádza, rozloha bytu, promptnosť s akou vyplatíte čiastku za poistenie alebo indexácia nehnuteľnosti.