Poistenie majetku obyvateľstva

Poistenie budov
Poistnou udalosťou je zničenie alebo poškodenie poistenej stavby živelnou udalosťou a krádežou vlámaním.
V prípade tohto poistenia je dôležité správne stanoviť poistnú čiastku, aby nedošlo k tzv. podpoisteniu, kedy hodnota budovy je väčšia než poistná čiastka.
Poistenie býva často kombinované s poistením zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, ale poistná čiastka je väčšinou odvodená od poistnej čiastky hlavného poistenia, takže nemusí byť dostatočná v prípade podpoistenia.

Poistenie domácnosti
Poistnou udalosťou je zničenie alebo poškodenie zariadenia domácnosti živelnou udalosťou a krádežou vlámaním. Produkt spravidla zahŕňa všetky riziká s tým súvisiace. U poistenia domácnosti môže poisťovňa vyžadovať určitý stupeň zabezpečenia v závislosti od výšky poistnej čiastky.

 

ATT00001


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk