Vedeli ste . . .

Životné poistenie
Životné poistenie predstavuje skupina produktov, u ktorých je výplata poistného plnenia viazaná na poistnú udalosť = smrť poisteného, alebo dožitia sa stanoveného veku.
Poistenie pre prípad smrti
Toto poistenie sa často označuje ako rizikové životné poistenie. Poistnou udalosťou je smrť poisteného v dobe platnosti poistnej zmluvy. Zriaďuje sa spravidla na dobu určitú. Po jej uplynutí poistenie bez náhrady zaniká.

Úrazové poistenie

Tento termín združuje niekoľko poistných produktov, ktorých spoločným znakom je poistná udalosť =úraz.
Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Poistnou udalosťou je smrť spôsobená úrazom.
Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
Poistnou udalosťou je taký úraz, ktorý zanechal na poistenom trvalé následky.

•         Dnes máme 1,1,mil. dôchodcov. V r. 2040 – 1,6 mil. dôchodcov. Ako sú zabezpečení naši dnešní  produktívni klienti?

•         Kto ochraňuje v prípade smrti najbližšieho prostredníctvom Pohrebného poistenia?

•         Ženy mužov? Muži svoje ženy? Najlepšie sú „párové zmluvy“…

•         Máme viac PZ „ženských“  zrealizované ženami, a tak kryjú svojich mužov. A čo ženy?

•         Aký máme demografický vývoj? Ženy sa dožívajú viac. Ako sú zabezpečené?

•         Priemerný vek Slováka v r. 2030 vzrastie – bude 46 r.


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk