Category Archives: Všeobecne o bývaní

S ÚCTOU K PRÍRODE

VÝHODY ZELENÝCH STIEN – Zachytávajú a odvádzajú zrážkovú vodu zo stien počas dažďov. Pôsobia ako dodatočná izolačná vrstva, ktorá napomáha znižovať energetické straty a znižuje spotrebu energie na vykurovanie aj v prípade moderných a dobre izolovaných stavieb. Napomáhajú udržiavať objekty chladné aj v lete. Plnia estetickú funkciu. Vytvárajú vhodné životné prostredie pre hmyz. Prispievajú ku skvalitneniu ovzdušia. Znižujú hlučnosť.

STUDNIČNÁ VODA – KVALITA NIE JE SAMOZREJMOSŤ

Voda je surovina bez ktorej nedokáže prežiť žiaden živočích a podstatne ovplyvňuje kvalitu života každého z nás. Jej cena má teda logicky stúpajúcu tendenciu, čo si uvedomuje čoraz viac ľudí aj u nás na Slovensku. Rastie počet studní ako zdroja vody pre individuálnu spotrebu, ale aj na hromadné zásobovanie obecného charakteru.