V Slovenských mykénach sa našla najstaršia hračka

Hlinená hračka – napodobenina skutočného pôvodného dopravného prostriedku vozíka sa našla v hrobe cca 5 ročného dievčatka už počas výskumnej sezóny v roku 1980. Výskum pohrebiska i súvekej opevnenej osady z počiatkov doby bronzovej v katastri dnešnej obce Nižná Myšľa realizuje Archeologický ústav SAV Nitra od roku 1977, pričom trvá až dodnes. Počas uplynulých 44 výskumných sezón prebiehali práce pod vedením pracovníkov z košickej pobočky AÚ SAV a od roku 1988 v úzkej spolupráci s odborníkmi z Východoslovenského múzea z Košíc. Predmetná hračka alias model vozíka či taligy bola uložená v hrobe č. 40 pri nohách dieťaťa, v jej korbe bola vložená miniamforka z hliny a prilohou hrobovej výbavy bola aj minimiska. Podľa nálezových okolností ide o unikátny súbor hračiek, jedinečný a možno aj najstarší v Európe. Ďalšie milodary, čo pridali pozostalí dievčatku do hrobu, záušnice z bronzu, šidlo z kosti a džbánok poukazujú na to, že sa tak vo viere v jej posmrtný život udialo asi pred 3600 rokmi.

 

Dieťa pochovali v súlade s vtedajšími pohrebnými regulami, a to v skrčenej polohe na ľavom boku, uložili ho v osi sever – juh s tvárou smerujúcou na východ, čiže k vychádzajúcemu slnku. Uloženie tela nebohej malo pripomínať, resp. imitovať jej spánok. Zaujímavým faktom je to, že vozík bol do hrobu vložený bez koliesok, a to možno z rituálnych dôvodov, aby bol tak natrvalo znemožnený jeho pohyb. Ovšem mohol mať pôvodne kolieska z dreva a tie sa už nezachovali tak ako iné predmety a odevy z organických látok. Na starovekom pohrebisku pri Nižnej Myšli sa dosiaľ preskúmalo 817 hrobov. V niekoľkých stovkách z nich boli pochované deti, občas tiež v spoločných hroboch s dospelými. Podľa milodarov je zrejmé, že vtedajšia spoločnosť bola sociálne rozvrstvená, dieťa z hrobu č. 40 patrilo skôr k privilegovanej vrstve. Pri systematických prácach sa našli fragmenty iných hračiek, miniatúry nádob i nástrojov, hrkálky, amulety a malé šperky, čo nepriamo dokladajú niekdajší rôznofarebný vnútorný svet vtedajších detí, v mnohom pripomínajúci hravosť dnešných. Preto sa právom naša hračka dostala aj do učebníc dejepisu pre piatakov základných škôl.

Zdroj: Class SLOVAKIA

Text: PhDr. Ladislav Olexa

Foto: archív AÚ SAV Nitra


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk