Projekt Obecné bývanie (nové nájomné bývanie pre mestá a obce)

 

Vážení starostovia miest a obcí,

klasické nájomné bývanie, ako ho poznajú v západnej Európe, i inde na svete, je u nás, žiaľ, stále zriedkavé. Ak sa obci, či mestu aj podarí výstavbu zabezpečiť, záujem niekoľkonásobne prevyšuje možnosti a je to udalosť, ktorú neraz pokrývajú aj väčšie médiá.

Eran_2Nemusí to tak byť. Zmena legislatívy prináša so sebou nové možnosti pre tzv. obecné bývanie.

Sme si zároveň vedomí, že to v súčasnosti nie je zďaleka jediný problém, ktorého riešenie Vás čaká a zodpovedný hospodár nedovolí zaťažiť už tak napätý obecný či mestský rozpočet.

Preto sme vypracovali komplexné riešenie výstavby tzv. nájomných bytov, ktoré zahrnuje aj financovanie postavené na nenávratných dotáciách Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a výhodných úverových podmienkach Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výstavba nových nájomných bytov pre mestá a obce znamená zlepšenie sociálno-ekonomických faktorov, zvyšovanie počtu obyvateľov a v neposlednom rade aj zveľaďovanie majetku miest a obcí.

 

Stiahnite si prezentácie k projektu

Nižšie si preto môžete stiahnuť prezentáciu projektu Obecné bývanie, ako ho pripravil člen nášho Združenia pre propagáciu obnovy bytových domov, spoločnosť E-RAN GROUP, a.s. Pozrite si, čo dnes môžete urobiť pre Vašich občanov – riešenie nového bývania obyvateľov Vášho mesta či obce je totiž teraz vo Vašich rukách!

Eran_1

prezentácia vo formáte pdf, veľkosť 31,3 MB

PSS_PO_40

prezentácia vo formáte pdf, veľkosť 0,3 MB

Financovanie projektu

Financovanie výstavby zabezpečuje spoločnosť E-RAN GROUP, a.s. Obec sa nijako nepodieľa na stavebných nákladoch počas celej realizácie výstavby bytového domu. Obec financuje bytový dom až z pridelených finančných prostriedkov vo forme dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a dlhodobého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Tieto finančné prostriedky obec môže čerpať až po tom, ako sa bytový dom právoplatne skolauduje.

Nastavenie ekonomických parametrov vychádza z možností a potrieb konkrétnej obce a nastavuje sa osobitne. Celý proces nastavenia projektu pozostáva z množstva krokov. Počas celej realizácie výstavby nie je obec časovo obmedzená. Z našej strany dostáva pripravené podklady a prijíma výlučne len rozhodnutia ohľadom konkrétnych navrhnutých riešení.

Maximálna obstarávacia cena (OC) bytového domu533 610 €
Dotácia (40% z OC)213 440 €
Úver zo ŠFRB na 30 rokov (60% z OC)320 160 €
Vlastné zdroje obce
(náklady vzniknú zaokrúhlením dotácie a úveru na celé desiatky eur smerom nadol)
10 €
Úrok spolu za 30 rokov pri 1% ročnej úrokovej sadzbe50 554 €
Úver + úrok spolu370 714 €
Mesačná splátka1029,80 €

Nakoľko má náš bytový dom priemernú podlahovú plochu bytov pod 50 m2, zákon umožňuje obciam využiť maximálny možný limit obstarávacej ceny na 1 m2 vo výške 900 €. Následné ukazovatele, ktoré uvádzame v tejto kapitole, sú nastavené na maximálny možný limit, ktorý sa dá dosiahnuť pri tomto projekte. V prezentácii nájdete aj ďalšie prepočty, príklady a vizualizácie.


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk