Desatoro kúpy stavebného pozemku

Ráno v aute cestou do práce míňam popri ceste stojace bilbordy. Obsahy mnohých už ani nevnímam, veď to pravdepodobne poznáte. No jeden z nich upútal moju pozornosť. Stojí na ňom: ,,Kupujte pozemky, prestali ich vyrábať”. Vtipné, ale žiaľ pravdivé. Ten kto zvažuje výstavbu vlastného nového domu a rozhodol sa vyhľadať si vhodný pozemok mi určite dá za pravdu.

Realitné portály sú na prvý pohľad plné, vyzerá to, že si je z čoho vyberať. Tak v zápale nadšenia, že nájsť vhodný pozemok nebude až také ťažké začneme telefonovať a kontaktovať predávajúcich. A tu to začne. Najprv škrtáme z predbežného zoznamu vybraných ponúk tie, o ktorých sa dozvedáme, že sú už dávno neplatné, pozemok sa predal, vymazať inzerát nemal kto. Tak si začneme dohovárať obhliadky tých, ktoré sú ešte v ponuke. Ale vieme čo je potrebné si zistiť, na čo si dávať pozor a aké dokumenty a potvrdenia požadovať, aby sme kúpili skutočne pozemok vhodný ale aj určený na účel, na ktorý ho chceme, t.j. na výstavbu rodinného domu?

Ponúkame Vám návod ako postupovať:
1/ Individuálne aspekty: urobte si jasno v tom, čo skutočne chcete, potrebujete, na čo reálne aj máte a čo následne dokážete aj plnohodnotne využívať. Spíšte si stupnicu dôležitosti svojich požiadaviek a predstáv a tak budete pripravený aj na prípadné kompromisy. Pár pomocných hesiel: Lokalita – vzdialenosť od mesta, samota alebo rušnejšie prostredie, okolie. Rozloha a charakter pozemku – rovina alebo radšej svah, minimálna šírka potrebná pre stavbu domu podľa Vášho projektu. Nároky na občiansku vybavenosť a dostupnosť – v závislosti na skladbe členov rodiny,

2/ Financovanie: Pokiaľ máte pripravenú hotovosť je to omnoho jednoduchšie. Ak však nie, nezabúdajme, že úver na kúpu stavebného pozemku má svoje pravidlá odlišné od úveru na kúpu domu alebo bytu. Prejdite si svoje možnosti so skúseným, (zdôrazňujem ,,skúseným”) úverovým poradcom. Predpokladajme teda, že už viete čo chcete aj ako to budete platiť a máte podľa toho pripravený zoznam pozemkov, ktoré si idete pozrieť. U tých, ktoré Vás oslovia, prv než sa definitívne rozhodnete, žiadajte doklady:

3/ List vlastníctva: forma vlastníctva – súkromné osoby, alebo firma, presná výmera pozemku, umiestnenie pozemku – intravilán, extravilán, pamiatková zóna, druh pozemku – či ide o zastavané plochy a nádvoria, záhrady prípadne o ornú pôdu alebo iné. (V platnosti je zákon na ochranu poľnohospodárskej pôdy.) ťarchy – či nie sú záložné práva, obmedzenia v nakladaní s pozemkom, vecné bremená a podobne.

4/ List vlastníctva prístupovej cesty – overte si či je prístup k pozemku bezproblémový, vyhnete sa budúcim komplikáciám.

5/ Potvrdenie, že pozemok je skutočne určený na výstavbu RD – (na vidieku od obecného úradu, v meste Útvar hlavného architekta, prípadne MČ)

6/ Regulatívy: obmedzenia v zmysle platného územného plánu, ktoré určujú napríklad počet povolených podlaží, povolenú zastavanosť v % ako aj iné špecifické obmedzenia, (chránené územie, ochranné pásma cintorína, vodného zdroja, vtáčie územie a pod.)

7/ Platný územný plán okolia: poskytne Vám dôležité informácie o možných zmenách v okolí.

8/ Vyjadrenie o existencii sieti na pozemku a v okolí: aj keď je pozemok v platnom územnom pláne určený na výstavbu RD, neznamená to, že cez neho nemôže viesť napríklad plynové potrubie, ktoré by Vám bránilo vo výstavbe.

9/ Špecifické dokumenty: Svahovitý terén – správa o geologickom prieskume. Pozemok v blízkosti vodného toku – kontrola mapy povodňových území. Pamiatková zóna – správa o archeologickom prieskume. Ak sa týmto všetkým prehryziete, presvedčíte sa sami o pravdivosti vtipného nápisu na bilborde. A ak sa Vám predsa len podarilo nájsť vhodný pozemok máme tu ešte posledné z nášho desatora:

10/ Zameranie pozemku a vytýčenie v teréne – pri predbežnej prehliadke pozemku môže postačovať orientačné ukázanie v teréne typu ,,odtaľ – potiaľ ”. Ale ten, pre ktorý sa rozhodnete, si nechajte zamerať presne. Geodet zameraním zároveň overí, či rozloha pozemku zapísaná na liste vlastníctva sedí s reálnou rozlohou (aj tu môže dôjsť k rozdielom). A následne si nechajte pozemok označiť kolíkmi. V tomto krátkom článku nie je priestor na detailnejšie vysvetlenie. Preto ak sa Vám to zdá byť zrazu príliš komplikované, požiadajte o pomoc skúseného odborníka – realitného makléra.

ZDROJ: www.class.eu.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: