Rožňava sa mení. Obyvateľov láka nové bývanie v atraktívnej lokalite Pod Gombášom.

Investora Štefana Görcsösa a architekta Lukáša Vasiľa sme vyspovedali na pracovnom stretnutí. Ochotne nám otázky zodpovedali. Zároveň nás informovali o novinke, ktorou sa snažia vyhovieť požiadavkám verejnosti.

Pán architekt, ako sa začala vaša spolupráca s investorom? Ako ste sa, takpovediac, stali súčasťou projektu Pod Gombášom?
L. Vasiľ: Investor mal územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácií, a na umiestnenie domov bez toho, aby mal architektúru jednotlivých domov. Oslovil ma so zadaním, aby som pre túto špecifickú lokalitu navrhol rodinný dom. Z prvotných návrhov nakoniec vzišli štyri alternatívy, aby si záujemca mal možnosť vybrať dom, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám. Každý z navrhnutých domov je dispozične iný, ale výzorovo z vonku architektonicky domy na seba nadväzujú. Pôdorysy domov sú jednoduché a účelové, aby poskytovali komfortný, ale zároveň praktický priestor pre život.

Čo je z vášho pohľadu architekta najväčším pozitívom domov navrhnutých pre lokalitu Pod Gombášom?
L. Vasiľ: Funkčná dispozícia domu. Dom je rozdelený na dennú a nočnú časť. Obe časti sú vzájomne prepojené. Návrh rieši aj státie pre autá – vonkajšie, vnútorné alebo pod prístreškom. Dispozície sú zároveň moderné i funkčné, ako je v súčasnosti trendom.

Mali ste pri projektovaní na zreteli konkrétnu cieľovú skupinu, pre ktorú by bola stavba najviac vyhovujúca?
L. Vasiľ: Dispozície domov sú navrhnuté tak, aby si akákoľvek veková kategória vedela vybrať a cítila sa pri užívaní domu komfortne. Domy spĺňajú požiadavky rodinného bývania s jedným dieťaťom, ale aj požiadavky viacdetných rodín. Domy vyhovujú aj staršej generácii. Vo vnútri nie sú schody. Bývanie je jednopodlažné, navyše môže byť aj bezbariérové. Po dohode je možné vykonať malé dispozičné zmeny v návrhoch, nakoľko v objekte je minimum nosných stien, čo praje variabilite.

Ak by ste mali vyzdvihnúť niekoľko predností, ktoré budúci obyvateľ lokality Pod Gombášom definitívne ocení, čo by to bolo?
L. Vasiľ: Domy sú klasifikované v energetickej triede A0. Sú vybavené tepelným čerpadlom, ktoré znižuje náklady spojené s vykurovaním a užívaním stavby. Ďalšou prednosťou je lokalita a parcelácia pozemkov. Pozemky sú priestranné. V dnešnej dobe sa investori snažia vtesnať čo najviac rodinných domov na pozemok, vďaka čomu vznikajú stiesnené podmienky a prehustená zástavba. V prípade lokality Pod Gombášom to tak nie je. Podľa mňa, práve to je najväčšou pridanou hodnotou tejto lokality. Domčeky sú od seba osadené s dostatočným odstupom, poskytnú tak obyvateľom viac súkromia. Domy kopírujú terén, čím sa zabezpečí pekný výhľad z obytných častí a dostatočné preslnenie obytného priestoru. Do úvahy sme brali orientáciu svahu a domy sme osadili tak, aby sme výhodne využili východné, južné i západné svetlo. Všetky zadné časti sú orientované na sever. V prípade, ak záujemca uprednostňuje klasiku, tak si môže vybrať variantu domu s valbovou strechou namiesto modernej alternatívy s plochou strechou.

Aké materiály sa využijú pri výstavbe domov?
L. Vasiľ: Bežne sa stavia z pórobetónových tvárnic alebo pálenej tehly. Pre domy pod Gombášom je špecifické, že sa stavajú zo stavebného systému Velox. Domy boli projektované na tento systém podľa požiadaviek investora. Stavebný systém Velox sa vyznačuje vynikajúcimi statickými a tepelnotechnickými vlastnosťami. Strešná krytina na valbovej streche je pálená škridla Tondach.

Pán investor, vy ste už naznačili, že dochádza k drobnej úprave vášho pôvodného zámeru. Priblížte našim čitateľom o čo sa presne jedná?
Š. Görcsös: Doposiaľ sme záujemcom komunikovali a ponúkali na výber zo štyroch typov rodinných domov a priestranných pozemkov ako to uviedol v rozhovore aj pán architekt. Evidujeme však požiadavky verejnosti. Poniektorí záujemcovia by uvítali menšie domy o rozlohe do 100 m2 a menšie pozemky. Pokiaľ sa dá, hľadáme riešenia, aby sme týmto požiadavkám vyhoveli. Preto sme juhovýchodný okraj lokality nanovo prerozdelili, čím vzniknú menšie parcely o výmere 300 až 450 m2, vhodné na výstavbu domov s menšou rozlohou. Bude to ideálne riešenie pre mladé začínajúce rodiny alebo pre starších, ktorí nepotrebujú toľko izieb. Domy umiestnené v tejto malebnej časti obytnej štvrte budú mať rovnaký tvar a výraz ako ostatné rodinné domy, aby zapadli do celkového konceptu lokality.

ZDROJ: www.class.eu.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: