Ako zvýšiť bezpečnosť v starších bytových domoch. II.časť

Niekoľko tipov ako zvýšiť bezpečnosť v starších bytových domoch

V súčasnosti sa mnohé staršie bytové panelákové domy obnovujú a zatepľujú. Práve v čase, keď sa pripravuje projekt zateplenia bytového domu, môžu obyvatelia týchto domov žiadať od svojich správcov, aby projektant v rámci projektovej prípravy obnovy a zateplenia domu, navrhol a vyriešil aj to, aby bola zabezpečená ochrana bytov a majetku obyvateľov domu. Išlo by najmä o riešenie vstupných priestorov, najmä o výmenu starých konštrukcií vstupných dverí a o inštaláciu elektromagnetických zámkov a príslušenstva, inštaláciu prístupového systému s
kontrolou vstupu aj výstupu, o inštaláciu tlačidla núdzového otvárania, a ďalšie záležitosti. To by si vyžiadalo samozrejme aj zmenu vedenia rozvodov, na čo musí projektant pamätať. Častým dôvodom vstupu neoprávnených osôb do domu je zámienka doručovania rôznych zásielok. Preto je vhodné pri riešení rekonštrukcie vstupných priestorov bytového domu navrhnúť prístup k poštovým schránkam nie z vestibulu ale z vonkajšej uličnej strany bytového domu. Aj na to existujú už riešenia, ktorými sa predchádza tomu, aby boli schránky predmetom vandalizmu alebo poškodenia. Jedno z riešení je také, že poštové schránky sú prekryté elektronicky zabezpečenými dverami, ktoré môže odblokovať len poštový doručovateľ.

Pri starších typoch domov sú často dva vchody do domu. Jeden – hlavný – z ulice a jeden zadný, najčastejšie umiestnený od parkoviska. Ak chceme zabezpečiť naozaj dôslednú kontrolu vstupu do bytového domu, musí projektant riešiť bezpečnosť oboch vstupov. Na to sa niekedy zabúda. Obyvatelia domu investujú nemalé prostriedky na zabezpečenie hlavného vstupu do domu a bezpečnosť zadného vchodu riešia len pomocou mechanickej ochrany a písomnými pokynmi o zamkýnaní vchodu. Vhodné sú aj kamerové systémy, pričom veľmi dôležité je správne osadenie kamier. V praxi sa osvedčilo z bezpečnostného hľadiska použiť aj len atrapy kamier, ak obyvateľom domu neumožňujú skutočnú inštaláciu kamerového systému ich finančné možnosti.

ZDROJ: www.byvajmebezpecne.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk