Základné ekonomické pojmy II.

Čo motivuje ľudí sporiť?  A aké funkcie plnia jednotlivé subjekty na finančnom trhu?

BANKOVÁ SÚSTAVA

Banková sústava zabezpečuje fungovanie peňažného trhu. V každej trhovej ekonomike existujú v podstate tri druhy finančných inštitúcií.

1. Centrálna banka:

 • udržiava cenovú stabilitu
 • určuje a riadi menovú politiku
 • riadi peňažný obeh
 • zabezpečuje dohľad nad činnosťou komerčných bánk…

2. Komerčné banky:

 • bankové služby podnikom, firmám, fyzickým osobám
 • aktívne bankové operácie (úvery a pôžičky)
 • pasívne bankové operácie (vklady)
 • sprostredkovateľské operácie (prevody, zmenárenstvo, vedenie účtov…)

3. Iné peňažné ústavy (nebankové finančné inštitúcie, napr. poisťovne)

PSYCHOLÓGIA SPORENIA

Prečo ľudia sporia?

Rozhodnutie spori je rozhodnutie odloži spotrebu na budúce časové obdobie.
Medzi ďalšie ciele sporenia patria:

 • eliminácia strachu z neistoty (z budúcich príjmov, výkonov a pod.)
 • ziskanie istoty a bezpečia pre rodinu
 • získanie samostatnosti a nezávislosti
 • potreba bývania
 • potreba získania spoločenskej prestíže
 • potreba naplnenia morálneho očakávania
 • potreba sebaúcty – budovanie majetku, dedičstva, sebaovládanie, zodpovedné konanie

ÚROČENIE ÚVEROV A VKLADOV

Úroková sadzba: cena za požičanie peňazí.

Úročenie vkladov pohľadu banky: odmena vkladateľovi za dočasné zrieknutie sa peňažných prostriedkov.

Úročenie úverov z pohľadu klienta: cena, ktorú platí banke za dočasné získanie peňažných prostriedkov.

BANKOVÉ PRODUKTY:

Úverové:
1. hypotekárny úver
2. stavebný úver
3. spotrebiteľský úver
4. lízing

Vkladové:
1. netermínované vklady
2. termínované vklady
3. bežné účty a iné
4. vkladné knižky…

STAVEBNÉ SPORENIE:

Stavebné sporenie je bežný produkt zavedený aj v mnohých západných krajinách. Uskutočňuje sa podľa zákona o stavebnom sporení a to zvlášť preto, že štát, pokiaľ poskytuje nejaké peniaze, dbá na dodržiavanie stanovených pravidiel (štátna prémia). Štát prostredníctvom stavebného sporenia realizuje časť sociálnej politiky v oblasti bývania občanov.

Porovnanie stavebného sporenia s iným spôsobom vkladania peňazí: Pri najjednoduchšom hodnotení pristupujeme obvykle k porovnaniu hodnoteného s niečím podobným a nám už dobre známym. V našom prípade ide o vkladanie peňazí na vkladnú knižku s dvojročnou výpovednou lehotou a 5,19 %-ným úročením vkladu. Je nutné hodnotiť ho vcelku. Teda sporenie v súvislosti s prideľovaním pôžičiek.


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk