S ÚCTOU K PRÍRODE

Výstavba budov musí zohľadňovať dopad na životné prostredie a zaobchádzanie s energiami. Na túto myšlienku nadviazal aj Patric Blanc, ktorý koncom 80-tych rokov vo Francúzsku vyvinul technológiu na zakladanie vertikálnych záhrad. Blancom navrhnuté zelené steny môžeme nájsť na celom svete. V súčasnosti sa vertikálne záhrady stávajú populárne aj na Slovensku, a to nielen z estetických dôvodov, ale aj kvôli pozitívnemu vplyvu na človeka. Zelené steny predstavujú atraktívnu možnosť, ako priniesť prírodu bližšie k ľuďom žijúcim v hustej mestskej zástavbe.

VÝHODY ZELENÝCH STIEN
Zachytávajú a odvádzajú zrážkovú vodu zo stien počas dažďov. Pôsobia ako dodatočná izolačná vrstva, ktorá napomáha znižovať energetické straty a znižuje spotrebu energie na vykurovanie aj v prípade moderných a dobre izolovaných stavieb. Napomáhajú udržiavať objekty chladné aj v lete. Plnia estetickú funkciu. Vytvárajú vhodné životné prostredie pre hmyz. Prispievajú ku skvalitneniu ovzdušia. Znižujú hlučnosť.
Zelené steny založené v interiéri výrazne prispievajú ku skvalitneniu ovzdušia. Ocenia to predovšetkým ľudia, ktorí väčšinu svojho života trávia v uzavretých priestoroch v mestách. Vzhľadom na to, že sú neustále vystavení hluku a znečisteniu prostredia, prítomnosť zelenej vertikálnej plochy môže výrazne vplývať nielen na psychiku, ale aj fyzické zdravie moderného človeka žijúceho v betónovej džungli. Samotný pohľad na zelenú plochu má relaxačné účinky a zároveň plní funkciu akéhosi filtra, ktorý zbavuje vzduch nečistôt.

Rastliny prostredníctvom povrchu listov odparujú až 97 % absorbovanej vody a preto zelená stena pri vhodnom výbere rastlín môže výrazne zvýšiť vlhkosť vzduchu v miestnosti. Je to výrazné pozitívum hlavne počas vykurovacej sezóny. Zelené steny majú svoje uplatnenie aj v exteriéri. Pri zakladaní zelenej steny treba brať do úvahy klimatické podmienky miesta, kde má byť zelená stena umiestnená a zohľadniť ich pri výbere rastlín. Nevyhnutnou podmienkou je, aby rastliny odolávali aj nižším teplotám počas zimných mesiacov. Zelené steny v kombinácii so zelenou strechou výrazne pôsobia na energetickú nenáročnosť stavby, pretože v zimných mesiacoch dodatočná izolačná vrstva znižuje nároky na energie spojené s vykurovaním objektu a v letných mesiacoch na ochladzovanie objektu.

Vertikálne záhrady sa podstatne líšia od zelených fasád. Kým základom zelenej fasády je oporný systém pre popínavé rastliny zakorenené v zemi, pri vertikálnych záhradách sú rastliny pestované v moduloch umiestnených priamo na stene a odtiaľ sú rastliny vyživované a zavlažované. Prostredníctvom vertikálnej záhrady má každý možnosť vytvoriť si zelenú oázu aj v mestskom prostredí. Množstvo druhov rastlín obľubuje pestovanie vo výške – od bylín a ovocia až po trávy. Pokrytie stien rastlinami môže vyzdvihnúť aj tie najmenšie priestory.

Text: Lenka Šingovská, www.class.eu.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: