Skúsenosti súdneho znalca: Elektroinštaláciu neradno zanedbávať

Starnú ľudia, starnú byty, starnú domy. Elektrická inštalácia a elektroinštalačné prvky nie sú výnimkou. Je to prirodzené. Preto je treba venovať náležitú pozornosť aj elektrickej inštalácii nielen v spoločných priestoroch bytových domov, ale aj vo vlastných bytoch. Tak ako je elektrina dobrý sluha, môže sa stať veľmi rýchlo zlým pánom. Následky sa môžu prejavovať zo začiatku drobnými poruchami, ktoré môžu neskôr prerásť do veľkých, nezriedka končiacich požiarom, úrazom so stratou zdravia, ale aj života. Človek je už taký – čo ho priamo nepáli, snaží sa to odložiť. V prípade elektrickej inštalácie, aspoň v spoločných priestoroch, sa v minulosti vykonávala preventívna údržba spojená v pravidelným doťahovaním hlavne hliníkových prúdových spojov a čistením vnútorných priestorov rozvádzačov.

Vymieňali sa vyhriate svorky a svorkovnice v rozvodných zariadeniach za nové a pod. V dnešných časoch sa už preventívna údržba v obytných domoch nerobí a odstraňujú sa len poruchy a havárie. V bytoch je to podobné. Najčastejšie si spomenú nájomníci na svoju elektrickú inštaláciu vtedy, keď ich vytopí sused. V pravidelných lehotách sa vykonávajú odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch bytových domov revíznym technikom. Revízneho technika si vyberá spoločenstvo vlastníkov bytov spomedzi uchádzačov. Vybratý uchádzač by mal predložiť referencie, u koho v poslednom čase identickú činnosť robil, spolu s kontaktom na konkrétneho zákazníka, aby si ho spoločenstvo mohlo preveriť. U nás to však neplatí.

Rozhoduje najnižšia ponúkaná cena, nezriedka ide o klientelizmus, uplácanie a pod. Výsledkom potom býva povrchne vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška, ktorá je v podstate úplne zbytočná, lebo nie je obrazom skutočného stavu elektrickej inštalácie. Dôsledky sa obyčajne rýchlo dostavia, keď niečo zhorí alebo vznikne úraz od elektrického zariadenia.

Nájomníci, majitelia bytov si často kladú otázku: Je treba robiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie aj v bytoch či v rodinných domoch? Je všeobecne známe, že v bytoch a v rodinných domoch sa prakticky žiadna údržba nerobí. Elektrická inštalácia je v nich často dvojvodičová (sieť TN-C) urobená ešte hliníkovými vodičmi, ktoré je treba z času na čas (aspoň 1x ročne) na spojoch (v rozvádzači, v zásuvkách a pod.) doťahovať. Uvoľnený prúdový spoj sa môže časom zahrievať, čím môže vzniknúť požiar. Požiar môže vzniknúť aj v zásuvke 230 V v izbe za skriňou, v ktorej nie je nič zapojené!

Otázku, či robiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie v bytoch či v rodinných domoch rieši európska smernica STN ES 59009 (STN 33 1620): 2004, ktorá odporúča aspoň každých 10 rokov ju pravidelne vykonávať. Je to vlastne preventívna prehliadka podobne ako keď ideme na preventívnu prehliadku k lekárovi. Revízny technik pomeria impedancie vypínacej slučky na ochrannom vodiči a namerané hodnoty napovedia, v akom stave je elektrická inštalácia, prípadne navrhne potrebné opatrenia.

Ako je to vlastne s elektrickou inštaláciou v obytných domoch?

Elektrická inštalácia začína v hlavnej domovej skrini (viď obr.1), umiestnenej na verejne prístupnom mieste, kde sa nachádzajú hlavné poistky (obyčajne pre jeden vchod) obytného domu. Z hlavnej domovej skrine je vývod do jednotlivých krytých rozvádzačov (JOP) na jednotlivých podlažiach (viď obr.2) stúpačkovým káblovým vedením. Stúpačkové vedenie na každom podlaží v rozvodnej skrini JOP prechádza cez stúpačkovú svorkovnicu, z ktorej idú vývody k hlavným ističom bytov. Z nich cez elektromer na meranie spotreby elektriny ide vývod do bytového rozvádzača (viď obr.3) príslušného bytu. V priestoroch každého vchodu bytového domu sa nachádza rozvádzač spoločných priestorov (osvetlenie schodiska, pivničných priestorov, výťahu a pod.). Pri rekonštrukcii sa zvykne vybudovať spoločný elektromerový rozvádzač (RE) umiestnený na prízemí, kde sa nachádzajú elektromery pre každý byt spolu aj s hlavnými ističmi (viď obr.4). Na elektrickú inštaláciu číhajú rôzne nástrahy. Napríklad ak prípojková skriňa alebo hlavná domová skriňa nie je dobre uzavretá alebo zamurovaná, môže sa dostať do jej vnútorného priestoru votrelec (napr. krysa a pod.), ktorá tam môže vyvolať poruchu (viď obr.5) V niektorých bytových domoch sa nachádzajú ešte funkčné rozvádzače, ktoré sú v horľavých drevených skriniach a tvoria časovanú bombu pre vznik požiaru v dome (viď obr.6).

Je pomerne časté, že po rekonštrukcii bytového objektu (výmena vodovodného a plynového potrubia, ústredného vykurovania a pod.) sa objavujú poruchy krátko po ich výmene (cca do roka), že potrubie (najčastejšie vodovodné) začne na viacerých miestach tiecť (viď obr.7). Príčinou je, že vodoinštalatéri, plynári, kúrenári nekoordinujú svoje práce s elektrikármi a v objekte bytového domu chýba dobré uzemnenie, pospájanie všetkých neživých vodivých častí a bludné (jednosmerné) prúdy si „pochutia“ na kovových potrubiach, ktoré potom tečú.

Príklady, kedy môže byť elektrina v byte veľmi nebezpečná

V prvom prípade išlo o trojizbový bežný byt v obytnom dome. V kuchyni sa nachádzala chladnička, ktorá jedného dňa prestala fungovať. Domáci pán sa teda pobral k bytovému rozvádzaču RS, aby zistil, či niektorý z ističov nie je vypadnutý. Všetko však bolo v poriadku. Po chvíli si chcela domáca pani zomlieť kávu v elektrickom mlynčeku, ale ani v jednej z dvoch zásuviek v kuchyni mlynček nefungoval. Ako je to možné? Pýtali sa manželia. Osvetlenie v byte funguje, zásuvky v izbách sú funkčné, len v kuchyni nefungujú. Zavolali teda elektrikára, ktorý tlejivkovou skúšačkou zistil, že na nefungujúcej chladničke je na kovovej kostre fázové napätie 230 V. Podobne fázové napätie 230 V sa nachádzalo aj na ochrannom kolíku oboch nefunkčných zásuviek v kuchyni. Fatálne nebezpečenstvo bolo v tom, že keby sa niekto súčasne dotkol kostry chladničky a radiátora – rozdiel napätia 230 V by nemusel prežiť. Podobne, keby bol pripojený do hociktorej zásuvky 230 V v kuchyni elektrický spotrebič (žehlička, mikrovlnka, fritovací hrniec a pod.), tento by tiež nefungoval. Ale keby sa ho človek náhodou držal jednou rukou a druhou sa dotkol vodovodnej batérie, už by nebol medzi živými. Príčinou tohto stavu bolo prerušenie nulovacieho vodiča (PEN). Bolo treba nájsť miesto, kde došlo k jeho prerušeniu. V obývačke a v spálni boli zásuvky v poriadku. V detskej izbe bola jedna zásuvka v poriadku. Druhá sa nachádzala za skriňou. Však v nej nie je nič zapnuté, podotkol pán domáci. Nedalo sa však nič robiť, skriňa sa musela odtiahnuť. A príčina bola na svete. V nej sa nachádzal prerušený nulovací vodič, (viď obr. 8). Fázový neprerušený vodič pokračoval do dvoch zásuviek 230 V v kuchynskej linke a z nich do zásuvky 230 V, kde bola pripojená chladnička. Cez chladničku sa fázový vodič dostal na kostru chladničky a cez ochranný kolík zásuvky na ostatné ochranné kolíky zásuviek naspäť až po zásuvku 2 v detskej izbe, kde došlo k prerušeniu vodiča PEN. Prerušenie vodiča PEN v zásuvke 2 v detskej izbe bolo spôsobené zlým kontaktom Al vodiča v svorke zásuvky 230 V, čím došlo k zahrievaniu tohto spoja až na takú teplotu, že došlo k odpáleniu vodiča PEN zo svorky. Takéto havárie spojené s prerušením vodiča PEN sú v starších bytoch dosť časté a veľmi nebezpečné. Preto pripomíname, aké je dôležité vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky aj v bytových jednotkách obytných domov.

V druhom prípade mohli byť dôsledky prerušenia nulovacieho vodiča ďaleko tragickejšie, nakoľko hrozila deštrukcia obytného domu od výbuchu plynu. Jeden večer v jednom z bytov obytného domu prišla manželka za manželom do obývačky, že v kuchyni niečo syčí. Manžel sa pobral do kuchyne, ale nepočul nič. Skontroloval vodu, ale tá nikde netiekla. Pobral sa teda do priestoru WC, kde v bytovom jadre uzavrel plyn. Manželka mu zakričala, že už to nesyčí. Odtiahol teda sporák a chcel ho odpojiť aj od elektriny. Keď však vytiahol prívodnú vidlicu od sporáka zo zásuvky 230 V, v byte nastala tma. Pri dotyku s opletenou gumovou hadicou (viď obr.9) zistil, že je poriadne horúca. Privolaný technik z rozvodných závodov po otvorení rozvádzača JOP na chodbe pred bytom zistil, že na stúpačkovej svorkovnici bol úplne odpálený hliníkový vodič PEN (viď obr.10).

Očistil svorku, pripojil ho a opäť sa v byte svietilo. Na druhý deň privolaný technik – plynár demontoval plynovú hadicu k sporáku s opletením proti mechanickému poškodeniu. Tá mala na gumovej časti dierku. Namontoval novú plynovú hadicu (viď obr.11) a všetko bolo opäť v poriadku. Čo sa vlastne stalo? V rozvádzači JOP na chodbe došlo k odpáleniu nulovacieho vodiča PEN. To sa mohlo stať aj pred niekoľkými dňami. Elektrická inštalácia v byte si zobrala „zem“ z plynového potrubia cez opletenie prívodnej gumovej hadice vedúcej k sporáku a z neho cez prívodnú šnúru sa dostala takáto „zem“ do elektrickej inštalácie bytu. Opletenie gumovej hadice nemohlo pretekajúci prúd vydržať, takže sa zohrialo na vysokú teplotu, ktorá bola príčinou prasknutia prívodnej hadice k plynovému sporáku. Poviete si, že nič neobvyklého. No keď si predstavíme, že by plyn unikal dlhšiu dobu a niekto z domácich by išiel v noci na toaletu, stačilo by zapnúť vypínač osvetlenia a nahromadená výbušná zmes plynu so vzduchom by bola iniciovaná iskrou z vypínača a následný výbuch by rozmetal budovu po okolí. Ďalšie nebezpečenstvo hrozilo viacerým domácnostiam v stúpačke tým, že na neživých vodivých častiach šporákov sa mohlo objaviť nedovolené dotykové napätie, ktoré mohlo byť životu nebezpečné. Tento prípad dopadol našťastie pre obyvateľov obytného domu dobre. Výkričníkom za ním je fakt, že pred desiatimi dňami bola v tomto obytnom dome vykonaná pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie spoločných priestorov revíznym technikom, ktorý bol vybratý spomedzi uchádzačov ako najlacnejší!!! A následky jeho lacnej práce mohli byť fatálne. Týmto článkom sme nechceli vyvolať medzi obyvateľmi obytných domov paniku. Ale žiaľ realita je taká, ako sme ju popísali.

Ing. Ján Meravý
revízny technik VTZE, projektant a súdny znalec
LIGHTNING – služby elektro Trenčín


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: