Banskoštiavnický betlehem

Banskoštiavnický betlehem

Veľký skutok sa začína malým rozhodnutím. Chce to najskôr sen. V srdci vyklíči túžba maličičká ako špendlíková hlavička. Človek nad ňou premýšľa, zvažuje riziko i zisk, kalkuluje s budúcnosťou. A až sa napokon rozhodne, musí do toho vložiť celé svoje nasadenie, aby sen preniesol do ríše živých.

Myslím, že tak nejako to bolo i s Petrom Chovanom, ktorý sa pýši jedinečným dielom. Je totiž autorom pozoruhodného Banskoštiavnického betlehemu. Ako on sám hovorí, lepšie by bolo, aby sa výtvorom pokochali vlastné oči, ale azda trochu poslúži i tento článok, aby čitateľ ochutnal, ako vonia kúsok histórie i časť nesmrteľného Biblického príbehu. Ako by ste opísali Štiavnicu niekomu, kto ju nikdy nevidel a ani o nej nepočul? Banská Štiavnica je mesto s úžasnou dušou, a keď má niečo dušu, forma je potom ňou ovplyvnená. Aj napriek rôznym obdobiam, ktoré tomuto mestu s tak bohatou históriou nepriali, zachovalo si všetko, čo tu bolo po stáročia tvorené a budované. Toto mesto má všetko, čo môže návštevník očakávať od najkrajšieho mesta.

V prvom rade je to krásna príroda, v ktorej je historické mesto osadené, ako keby tu stálo odjakživa. Nádherné historické budovy, námestíčka a tajomné uličky. Pri vstupe vás hneď ohúri kultová Kalvária, ktorá nemá svojím rozsahom na Slovensku a aj za hranicami obdoby. Starý a Nový zámok. História mesta je pre návštevníka prezentovaná v niekoľkých múzeách. Je tu nekonečne veľa technických pamiatok a vstupov do podzemia, ktoré ukazujú bohatú banícku činnosť a históriu. Medzi ne sa zaraďujú umelo vybudované tajchy, ktoré teraz slúžia na turistiku a kúpanie. Zároveň je tu veľa priestoru na zimné športy. Moja charakteristika mesta by sa dala rozvinúť na niekoľko strán, ale vidieť a zažiť je ešte silnejšie.

Čo vás viedlo k vytvoreniu niečoho takého pozoruhodného, ako je Banskoštiavnický betlehem ?

Dostal som sa do životného štádia, kedy som sa aj ja chcel zapísať niečím k tvorbe a tradícii mesta a zobraziť ju v rezbárskom diele. Snažil som sa zobraziť banícku históriu mesta a hlavne ako sa premietla do vzniku mesta, ktoré má takéto úžasné génius loci. Z môjho hľadiska neposudzujem výsledok, ale vnímam ho z návštevnosti ľudí a ich reakcií na toto dielo. Teší ma to a dáva energiu ísť ďalej.

Určite to bol zdĺhavý proces, ktorý nevznikol len tak, z večera do rána. Ako dlho sa mu už venujete?

Tak prvá figúrka bola vyrobená presne 7. 1. 2007 a celá tvorba drevorezby Banskoštiavnický betlehem trvala 7 rokov. Otvorenie galérie Banskoštiavnického betlehemu bolo rozdelené na niekoľko etáp. Prvé otvorenie bolo 15. 12. 2007. Tento rok bol intenzitou prác najsilnejší. Bolo sprístupnené prvých 7 m drevorezby a každý rok sa vystavili a sprístupnili ďalšie časti. Teraz má dielo 22 m okolo 1000 postavičiek, z toho asi 350 pohyblivých. Nemôžem, samozrejme, nespomenúť chlapcov, ktorí mi pri tom pomáhali – môj synovec Peťo, priateľ Miško a jeho kamarát Maťo. Pri projekte ešte spolupracovali ďalší traja ľudia okolo technických vecí. Tento rok oslavujeme zaujímavé výročie 13 rokov. Chvalabohu, poverčiví nie sme, skôr naopak – optimizmus nám nechýba.

Máte nejaký špeciálny vzťah aj k tomu Biblickému betlehému či k príbehu, ktorý sa naň viaže?

Od detstva som bol vďaka mojej maminke vychovávaný kresťansky a na základe tejto výchovy som aj Vianoce prežíval viac duševne spojené s kostolom a rodinnými tradíciami. Nepoznám rezbára aj nie úplne veriaceho, ktorý by nechcel vyrezať, alebo stvárniť narodenie Ježiša Krista, čiže vytvoriť betlehem po svojom, a to sa prejavilo aj v kreativite tvorby tohto diela. A keďže sa hovorí, že Ježiško sa narodil nielen v biblickom Betleheme, ale aj v našom srdci, tak si tvorcovia /historicky už približne 200 rokov/ začali jeho narodenie, alebo stvárnenie jeho narodenia prenášať do svojich obydlí, prostredia a krajín. A tak som sa rozhodol, že tento krásny biblický príbeh prenesiem do nášho krásneho mesta, Banskej Štiavnice.

Predpokladám, že ste si museli naštudovať aj určité historické informácie. Je pre vás história vášňou, alebo ste to vnímali skôr ako nutnosť?

Okrem tvorenia diela, bolo naozaj pre mňa dôležité vedieť aj históriu baníctva. Nakoľko som vyštudoval architektúru a na nej som prešiel všeobecnými dejinami, ďalej dejinami architektúry a umenia, tak doplnenie vedomostí o histórii a dejinách baníctva mi dalo väčší rozsah vedomostí pri tvorbe tohto diela. Približne 90% informácií o histórii baníctva som čerpal z diela Georgiusa Agricolu Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. Autor tohto diela okrem rozsiahlych textových informácií sústredil do diela aj veľmi veľa obrazových informácií o ťažbe rudy v celej stredovekej európe. Nakoľko som aj ja baníctvo chcel zobraziť práve do stredoveku a tak dať dielu aj romantický rozmer. O meste ako takom som si rozširoval vedomosti, ako každý so záujmom o toto krásne a vzácne mesto.

Ako by ste Banskoštiavnický betlehem opísali? Čo ho pre vás osobne najviac charakterizuje?

Začnem druhou časťou otázky – toto dielo najviac charakterizuje kompozícia, ktorá vystihla práve mesto tak ako je osadené v tejto krásnej kopcovitej doline a stáročia budované. Drevorezba „Banskoštiavnického betlehemu“ je hierarchicky rozdelená na základ, ktorý tvoria permoníci ako vládcovia podzemia a historický erb mesta. V základnej časti a nad ňou sa nachádzajú stredoveké spôsoby dobývania zlata a striebra podľa už spomenutého učenca G. Agricolu – povrchová ťažba, ryžovanie zlata, premývanie rudy, triedenie, roztápanie v hutníckych peciach, výroba zlata, striebra, razenie mincí. Nachádza sa tu banský gápeľ poháňaný konskou silou, banský rumpáľ, banské stúpy, banské vetranie a pod. Potom nasleduje samotný biblický príbeh – narodenie Ježiška v jeho historickej podobe. Klaňajú sa mu traja králi a zástup pastierov a baníkov. Nad týmito motívmi je samotná panoráma Banskej Štiavnice s jej dominantami a najznámejšími stavbami. Čelný pohľad tvorí do perspektívy roztvorená hlavná štiavnická ulica tzv. Horný trotuár. Po ulici kráča Salamandrový sprievod na čele s pastierom nesúcim jaštericu /symbol B.Štiavnice/ a za ním kráčajú ďalšie postavičky povestné pre tento sprievod. Samozrejme, váš pohľad spočinie a zaujmu vás všetky významné stavby mesta – Starý a Nový zámok, kostoly, historické školy, Kalvária s púťou veriacich, radnica, Piargska brána, budova Klopačky, nám. sv. Trojice… Vymenovanie ďalších významných častí tohto diela by zabralo ešte ďalšie dve strany, preto je dôležité prísť a toto dielo uvidieť. K ďalšej charakteristike diela je to, že je najväčší svojho druhu a materiálu na svete. Je čisto drevený, tvorený z lipy, čerešne a orecha.

Dá sa o vás dočítať, že projekt ani zďaleka nie je dokončený, pretože Štiavnica pre vás symbolizuje zdroj nekonečnej inšpirácie. Máte nejaké konkrétne plány, alebo sa nechávate nápadmi ovplyvňovať nečakane?

Som rád, že Banskoštiavnický betlehem je a stále môže byť v zmysle rozvoja a rozširovania stále „živé“ dielo, pretože stále neobsahuje zobrazenie úplnej histórie mesta a pre tak rozsiahlu a mnohými smermi rôznorodú históriu sa mi to určite nepodarí. Trošku túto odpoveď odľahčím vetou môjho dobrého priateľa, ktorý hovorí, že som posledný žijúci jediný autor takto rozsiahleho betlehemu. Najbližšie pripravujem vytvoriť v diele Banskoštiavnické tajchy aj so žblnkotajúcou vodou.

Počula som, že pracujete na novom projekte. Môžete nám o ňom niečo povedať?

Áno, pracujem a už 7 rokov. Je to model mesta Banskej Štiavnice v presnej mierke 1:150. Obdobím je mesto zobrazené na konci svojho najväčšieho stavebného rozvoja do I. sv. vojny. Model bude nasvietený, čiže zobrazená bude aj nočná Banská Štiavnica, bude ozvučený svojimi typickými zvukmi ako zvony, klopačka a pod. Súčasťou bude aj elektronický panel, ktorý bude informovať o význame historicky najvýznamnejších budov mesta. Otvorenie diela predpokladám rok 2021. Preto vás k nám pozývam, bude to rozšírenie galérie Banskoštiavnický betlehem.

Text Michaela Mihoková Foto archív Peter Chovan


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk