3. Akým spôsobom mi vynášajú peniažky na sporiacom účte? 4.Čo je výhodnejšie – zobrať si úver alebo založiť klasické sporenie?

3. Akým spôsobom mi vynášajú peniažky, ktoré si odkladám na sporiaci účet?

Viacerými spôsobmi. Štandardný je ten, že inštitúcia do ktorej som vložil svoje peniaze mi ich vyplatí v čase, keď ich budem potrebovať v plnej výške plus úrok, ktorý bol dohodnutý pri podpise zmluvy.
Úrok v tomto prípade znamená odmenu pre vkladateľa za to, že sa dočasne zrieka svojich prostriedkov.
V súčasnosti sa ale stretávame s takmer nulovými úrokmi a teda niekedy aj s názormi, že na čo sporiť. Paradoxne ale
ľudia držia peniaze aj napriek veľmi nízkym úrokom.
Dôvod je predovšetkým ten, že ľudia sú po skúsenostiach z posledných dvoch finančných kríz opatrní s míňaním svojich peňazí za hmotné statky a radšej si ich držia na takzvané horšie časy.
No a ďalší spôsob výnosov je nepriamy cez zlacňovanie výrobkov.
Teda aj keď mám nulové úroky kúpim si nové auto či televízor lacnejšie ako v minulosti.

4. Niektorí ľudia uvažujú nad tým, či si zobrať úver alebo založiť klasické sporenie – čo je výhodnejšie?

Sú časy v ekonomickom cykle, kedy je lepšie sa zadĺžiť ako sporiť.
Všetko je ale založené na type úveru, fixácii úrokov, dobe splatnosti. No a v konečnom dôsledku aj výške inflácie.
V prípade úveru ale platí už staré známe pravidlo, že každý by sa mal prikrývať takou perinou akú si môže dovoliť.
Teda ak som sa už rozhodol čerpať úver, mal by som si hneď pripravovať záložný plán ak by som úver nemohol z rôznych dôvodov splácať.
To je tá likvidná rezerva, ktorá slúži na zabezpečenie môjho životného štandardu ak by som prišiel o svoj mesačný príjem.
No a celková výška je odporúčaná mať nasporených 24 až 36 štandardných mesačných výdavkov.
Je to priemerná doba doba, kedy by sme si mali nájsť novú prácu po strate zamestnania, či zbaviť sa úverov a hypotéky predajom nepotrebných vecí v domácnosti a predajom či výmenou financovanej nehnuteľnosti.
Problémom bezúročného sporenia z dlhšieho horizontu je možná vysoká inflácia v budúcnosti, ktorá môže výrazne znížiť hodnotu nasporených prostriedkov.
Tu už je na mieste mať vo svojom portfóliu produktov aj rôzne investičné produkty majetkovej podstaty.
Takže aké je moje odporúčanie? Všetko s mierou.


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: