ŠTÝLOVÝ EXTERIÉR S GABIÓNMI

K súčasným trendovým prvkom stavebníctva na Slovensku a modernej architektúry patrí stavebná gabionová technológia. Mimoriadna kvalita a vlastnosti Gabionovej stavebnicovej konštrukcie ponúkajú súčasnému modernému stavebníctvu adekvátnu náhradu za betónové objekty rôzneho zamerania. Gabionové konštrukcie sa dajú využiť na rôzne účely, najčastejšie ako suchá technológia výstavby oporných múrov, plotov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov. 

Z VEREJNÝCH PRIESTOROV DO ZÁHRAD
Z verejných priestranstiev prenikli gabiony aj do súkromných, hlavne vďaka tomu, že okrem praktickej funkcie sú prvkom, ktorý ozvláštni exteriér. Je už len na tvorivosti záhradných architektov či samotných majiteľov záhrad, akým spôsobom využijú gabiony v exteriéri. Gabiony – čiže koše, sa napĺňajú kameňom, dajú sa využiť ako ploty, oporné múry, ale môžu sa kombinovať aj so živými plotmi, trávou, kríkmi, trvalkami, čím vznikajú zaujímavé variácie spojenia neživých materiálov so živou prírodou. Na výplň možno použiť aj zeminu a tak zrealizovať výstavbu strmých zatrávnených svahov.

 GABIONY DO ZÁHRADY
Samotná konštrukcia gabionov je tvorená drôtenými košmi zhotovenými z pozinkovaného drôtu s protikoróznou povrchovou úpravou. Siete na koše sa vyrábajú zváraním z drôtu rôzneho priemeru a spájajú sa špirálami a dištančnými sponami. Zo sietí sa priamo na mieste určenia vytvárajú drôtené koše – gabiony, ktoré sa plnia kameňom. Z pohľadovej strany sa kamene vkladajú ručne, stredná časť sa vypĺňa kameňmi drobnejšej frakcie resp. odpadovým materiálom. Ak vzhľad nie je dôležitý, celý objem sa môže naplniť kameňmi strojom. Gabiony sa dajú robiť aj v zime, keďže pri ich realizácii sú mokré procesy vylúčené.

GABIONY AKO OPORNÝ MÚR
Ak vlastníte pozemok vo svahu, pri jeho úprave sa nevyhnete stavbe oporných múrov. Prečo nevyužiť moderný prvok, ktorý nová doba priniesla v podobe gabionov? Na tento účel sú vhodné gabionové konštrukcie s odstupňovaním na pohľadovej strane, čo umožní neskoršie zazelenanie konštrukcie. Výhodou gabionov je vnútorná pružnosť, vďaka čomu sa konštrukcia nemusí zakladať v nezamŕzajúcej hĺbke. Odporúčané zahĺbenie je 0,0–0,5 m, podkladová vrstva sa robí zo zhutneného makadamu v hrúbke 15 až 20 cm. Použiť sa môže aj betón. Zásyp za oporným múrom z gabionových konštrukcií musí byť z vodopriepustného materiálu, zo štrku alebo kameňa, kvôli odvedeniu vody a vytvoreniu prirodzeného hydraulického filtra. Vodopriepustnosť objektov z gabionov ich predurčuje na sanáciu zosuvov.

VÝHODY GABIONOVÉHO OPLOTENIA:
•Variabilita, nespočetné množstvo variácii s možnosťami vytvárania rôznych typov netradičných stien, záhradných zákutí alebo oplotení,
•Nenáročná a rýchla montáž, realizácia sa prevádza suchým procesom, je teda možná celoročne,
•Recyklovateľnosť použitých materiálov (oceľ, kameň) a jeho prírodný dojem (ktorý, príjemne zapadá do terénu a nenarušuje ho), mu dodáva ekologický charakter, vďaka čomu sa môže použiť aj v CHKO a NP,
•Moderný a príjemný vzhľad gabiónov. Najnovšie trendy medzi plotmi v súčastnosti určujú práve gabionové systémy,
•V záhradnej architektúre partí kameň už od pradávna k ozdobným prvkom. Výplň oplotenia je možná rôznym typom kameňa, čo do veľkosti, farby a tvaru,
•Výborná protihluková zábrana, vhodná k domom pri hlavných cestách, čo prispieva k zvýšeniu súkromia a komfortu bývania,
•Ľahká demontáž, možnosť neskoršieho upravovania, prispôsobovanie tvaru, zmena výplňe alebo samotného premiestnenia, výhodné ako aj dočasné riešenie oplotenia,
•Údržba týchto systémov oplotenia nie je potrebná.

Zdroj: http://www.class.eu.sk/


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: