Spojenie dvoch silných partnerov dvojitá istota pre klienta.

DVOJITÁ ISTOTA PRE KLIENTA

RIZIKÁ NEDOKÁŽEME ODVRÁTIŤ, ALE DOKÁŽEME SA NA NE PRIPRAVIŤ.

V tejto dobe, keď aktuálna situácia okolo šírenia koronavírusu ovplyvňuje náš život a zdravie, je dobré vedieť, že:

  • V prípade ochorenia na COVID-19 plne kryjeme riziká vo všetkých typoch poistenia: Kapitálové životné poistenie (KŽP), Pohrebné poistenie (PP) a Rizikové životné poistenie (RŽP).

Pri ochoreni COVID-19 je poistné riziko smrť kryté do výšky dojednanej poistnej sumy. V prípade Rizikového životného poistenia, výška poistnej sumy zodpovedá zostatkovej hodnote úveru v PSS.

  • Výška poistného pri Kapitálovom životnom poistení môže byť znížená vzhľadom na zhoršenú finančnú situáciu v aktuálnom období (min. 10 €/mesačne, resp. min. PS = 1 000 €).

Poistná suma pre riziká smrť a dožitie bude alikvotne znížená pri zachovaní dohodnutých foriem pripoistenia. Benefity vo forme pripoistení ostávajú v plnom rozsahu zachované ( TNU = 50 000 €, DU = 100 €, SU = 2 x PS).

 

Práve v tejto dobe neodporúčame rušiť existujúce poistenie. Je dôležité zostať zodpovedný a na riziká sa dostatočne pripraviť.

 


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk