Nový pohľad na financovanie bývania

Prečo si vybrať novinku
môjDOMOV?

Garantovaná ročná úroková sadzba stavebného úveru 1,8 %*

V dnešných neistých časoch vám prinášame garanciu a istotu do vášho finančného plánovania, a to od začiatku až do konca.

Dodatočné výhody

Pri sporení môžete získať aj štátnu prémiu vo výške 2,5 % zo sumy vašich ročných vkladov (najviac v sume 70 €).

Flexibilita

Ak sa vaša situácia zmení, môžete tomu prispôsobiť aj podmienky sporenia, napríklad si môžete podľa potreby zvyšovať alebo znižovať cieľovú sumu.

Finančné plánovanie budúcnosti pre vás

Sporenie a plánovanie vlastného bývania je rozumné a v budúcnosti tento krok určite oceníte. Pretože sporenie je dobrý zvyk.

Finančné plánovanie budúcnosti pre vaše deti

Sporenie môžete využiť pre seba, ale aj pre svoje deti. Môžete im tak uľahčiť financovanie ich prvého vlastného bývania.

Na čo môžete produkt môjDOMOV využiť?

Podrobnejšie informácie o produkte môjDOMOV

minimálna cieľová suma vo výške 5 000 €
maximálna cieľová suma vo výške 170 000 €
minimálne obdobie sporenia do pridelenia cieľovej sumy 2 roky € 
úročenie nasporených finančných prostriedkov 0,10 % p. a.
úroková sadzba stavebného úveru 1,8 % p. a. pri pravidelnom sporení
úroková sadzba stavebného úveru 1,9 % p. a. pre všetkých

Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj: