Mám záujem o úver

 

  Vaše meno a priezvisko(povinné)

  Telefón: (povinné)

  Váš email (povinné)

  Najčastejšie otázky

  Aké doklady potrebujem na vybavenie úveru?

  Podklady na skúmanie príjmu, znalecký posudok k záložnému objektu, výpis z listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa uskutočňuje výstavba, kópiu katastrálnej mapy, právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán so zameraním rozostavanej stavby s výkazom výmeru (ak ho už máte k dispozícii), kópiu sprievodnej správy z projektovej dokumentácie s vyčísleným obostavaným priestorom a kópiu rozpočtu stavby potvrdenú autorizovaným stavebným inžinierom alebo architektom a doklady preukazujúce pokrytie rozpočtu stavby. So sumarizáciou všetkých potrebných dokladov vám ochotne pomôže náš obchodný zástupca.

  Môžem tento úver využiť napríklad aj na modernizáciu svojho bývania?

  Áno, úver môžete použiť na akýkoľvek účel, ktorý spĺňa zákonné podmienky, napr. na výmenu okien, prestavbu kúpeľne alebo na zabezpečenie si novej kuchynskej linky. V poslednom období sa naše úvery čoraz častejšie používajú aj na kúpu a inštaláciu zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie.

  Musím k žiadosti o úver doložiť vždy znalecký posudok?

  Nie je to nevyhnutné. Pre určité typy bytov v stanovených mestách vám vieme hodnotu nehnuteľnosti (a maximálnu výšku úveru) vypočítať aj bez predkladania znaleckého posudku.

  Môžem takýto úver použiť aj na kúpu pozemku, na ktorom budem stavať?

  Účelom použitia môže byť kúpa stavebného pozemku, ak z tohto úveru bude financovaná aj výstavba rodinného domu. Na kúpu stavebného pozemku bez následnej výstavby je možné využiť iný z ponuky našich úverov.