Hlavná 29 / Gelnica (1. poschodie)

Mgr. Mária Hradiská

Hlavná 29 ,Gelnica

1. poschodie,

tel.: 0950 489 450

email:maria.hradiska@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/leskova/