Kancelárie obchodných zástupcov


Rimavská Sobota, B. Bartóka 18

 Alžbeta Resutíková

B. Bartóka 18,

979 0, Rimavská Sobota

tel.: 0948 260 607

e-mail: alzbeta.resutikova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/resutikova/

 Táto kancelária patrí do kompetencie
územného riaditeľa: Ing. Pavel Gábor

 Ing. Pavel Gábor

B. Bartóka 16,

97901, Rimavská Sobota

tel.: 0917 098 008

e-mail: pavel.gabor@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/gabor/