Kancelárie obchodných zástupcov


Rimavská Sobota, B. Bartóka 16

 Ľubomír Urban

B. Bartóka 16,

97901, Rimavská Sobota

tel.: 0903 466 074

e-mail: lubomir.urban@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/urban

 Ivona Csíziová

B. Bartóka 16,

97901, Rimavská Sobota

tel.: 0915 740 239

e-mail: ivona.csiziova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/csiziova

 Dominika Kolcunová

B. Bartóka 16,

97901, Rimavská Sobota

tel.: 0904 661 294

e-mail: dominika.kolcunova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/kolcunovad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Táto kancelária patrí do kompetencie
územného riaditeľa: Ing. Pavel Gábor

 Ing. Pavel Gábor

B. Bartóka 16,

97901, Rimavská Sobota

tel.: 0917 098 008

e-mail: pavel.gabor@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/gabor/