Kancelárie obchodných zástupcov


     Lučenec, Železničná 15

 Monika Zupková

Železničná 15,

98401, Lučenec

tel.: 0904 479 898

e-mail: monika.zupkova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/zupkova

 Táto kancelária patrí do kompetencie
územného riaditeľa: Martin Vrabec

 Martin Vrabec

Železničná 25,

98401, Lučenec

tel.: 0915 855 648

e-mail: martin.vrabec@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/vrabec