Kancelárie obchodných zástupcov


     Lučenec, Námestie Republiky 315/26

 Mgr. Miriam Ivanová Olšiaková

Námestie Republiky 315/26,

984 01, Lučenec

tel.: 0915 740 251

e-mail: miriam.ivanova_olsiakova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/olsiakova

 Táto kancelária patrí do kompetencie
územného riaditeľa: Martin Vrabec

 Martin Vrabec

Železničná 25,

98401, Lučenec

tel.: 0915 855 648

e-mail: martin.vrabec@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/vrabec