Kancelárie obchodných zástupcov


Krupina, Svätotrojičné námestie 12

Milota Boďová

Svätotrojičné námestie 12,

96301, Krupina

tel.: 0915 740 245

e-mail: milota.bodova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/bodova

Michaela Kolcunová

Svätotrojičné námestie 12

96301, Krupina

tel.: 0917 816 470

e-mail: zuzana.besinova@fopss.sk

          www.byvajmelepsie.sk/besinova

 


Ing. Andrea Macošková

Svätotrojičné námestie 12,

96301, Krupina

tel.: 0915 890 236

e-mail: andrea.macoskova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/macoskova

Zuzana Šípková

Svätotrojičné námestie 12,

96301, Krupina

tel.: 0908 388 399

e-mail: zuzana.sipkova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/sipkovaTáto kancelária patrí do kompetencie
územnej riaditeľky: Jarmila Sečkárová

 Jarmila Sečkárová

Svätotrojičné námestie 12,

96301, Krupina

tel.: 0915 740 244

e-mail: jarmila.seckarova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/seckarova