Kancelárie obchodných zástupcov


Hnúšťa, Rumunskej armády 192

Milan Gábor

Rumunskej armády 192,

97901, Hnúšťa

tel.: 0940 926 510

e-mail: milan.gabor@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/gaborm

Michaela Kolcunová

Rumunskej armády 192,

97901, Hnúšťa

tel.: 0948 081 430

email:michaela.kolcunova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/kolcunovam

 


Lucia Sľuková

Rumunskej armády 192,

97901, Hnúšťa

tel.: 0940 555 486

e-mail: lucia.slukova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/slukova

Erika Fabová

Rumunskej armády 192,

97901, Hnúšťa

tel.: 0904 928 202

e-mail: erika.fabova@fopss.sk

   www.byvajmelepsie.sk/fabovae

 Táto kancelária patrí do kompetencie
územného riaditeľa: Ing. Pavel Gábor

 Ing. Pavel Gábor

B. Bartóka 16,

97901, Rimavská Sobota

tel.: 0917 098 008

e-mail: pavel.gabor@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/gabor/