Kancelárie obchodných zástupcov


Dudince, Okružná 121

 Milota Boďová

Okružná 121

96271, Dudince

tel.: 0915 740 245

         e-mail: milota.bodova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/bodova

 Táto kancelária patrí do kompetencie
územnej riaditeľky: Jarmila Sečkárová

 Jarmila Sečkárová

Svätotrojičné námestie 12,

96301, Krupina

tel.: 0915 740 244

e-mail: jarmila.seckarova@fopss.sk