Kancelárie obchodných zástupcov


Námestie Slobody 9

 Bc. Erik Kokoš

Námestie Slobody 9,

     97401, Banská Bystrica,

tel.: 0907 469 118

email:erik.kokos@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/kokos/

    Bc. Valéria Remišovská

Námestie Slobody 9,

     97401, Banská Bystrica,

tel.: 0905 444 752

email:valeria.remisovska@fopss.sk 

www.byvajmelepsie.sk/remisovska/

Ing. Jozef Sámal

Námestie Slobody 9,

    97401, Banská Bystrica,

tel.: 0907 490 777

email: jozef.samal@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/samal/

 Mária Dúbravská

Námestie Slobody 9,

    97401, Banská Bystrica,

tel.: 0949 393 745

email: maria.dubravska@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/dubravska/



Táto kancelária patrí do kompetencie
územnej riaditeľky: Ing. Kvetoslava Bočkaiová

 Ing. Kvetoslava Bočkaiová

Námestie Slobody 9,

97401, Banská Bystrica

tel.: 0918 706 829

e-mail: kvetoslava.bockaiova@fopss.sk

www.byvajmelepsie.sk/bockaiova