Zmluva o rekonštrukcii nehnuteľnosti

V súčasnosti je možné kúpiť si starší dom, či už na trvalé bývanie alebo na rekreačné účely, a to najmä v prípade, ak z finančných dôvodov neuvažujete o novostavbe. Po kúpe takéhoto staršieho domu je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Za týmto účelom sa uzatvára zmluva o dielo s remeselníkmi na jednotlivé stavebné práce alebo na kompletnú rekonštrukciu. Aj keď zmluva o dielo nemusí mať písomnú formu, určite je vhodné uzatvoriť ju písomne, kde sa presne určia podmienky rekonštrukcie domu, teda rozsah stavebných prác, ich cena a termín ich vykonania. Okrem týchto nevyhnutých náležitostí zmluvy, je potrebné myslieť aj na iné oblasti, ktoré sa môžu počas rekonštrukcie vyskytnúť, a to skryté vady, ktoré bude potrebné riešiť, navýšenie ceny za dielo, záručné podmienky, následky porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa (napríklad nedodržanie termínu uskutočnenia rekonštrukcie, neodstránenie vád rekonštrukcie), a podobne. Je zrejmé, že zmluva by mala byť podrobná, ak sa chcete vyhnúť problémom so zhotoviteľom, a preto by ste sa mali obrátiť pri jej príprave na odborníka, ktorý sa v danej oblasti vyzná. Počas rekonštrukcie nehnuteľnosti je potrebné kontrolovať zhotoviteľa, a to prípadne aj určeným stavebným dozorom, či dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve. Prípadné spory so zhotoviteľom Vám môžu pokaziť radosť z kúpy nehnuteľnosti a celú investíciu výrazne predražiť.

ZDROJ: www.class.eu.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk