Category Archives: Unikátne poistenie

Čo je dobré si pripomenúť pri poistení bytu ?

Poistenie bytu uzatvárajte premyslene! Riziko pri uzatváraní poistenia bytu je okrem iného aj podpoistenie. Svoju nehnuteľnosť môžete takpovediac nedoceniť, keď príde ku škodovej udalosti, nedostanete toľko, koľko ste stratili. Škoda Vám bude preplatená podľa toho, na koľko ste si nastavili poistný limit a podľa ceny nehnuteľnosti.

UNIQA poisťovňa si posilnila svoju pozíciu

UNIQA poisťovňa zaznamenala minulý rok podľa predbežných výsledkov rast predpísaného
poistného o 2,1 % na 115,1 mil. € a upevnila si tak svoje postavenie šestky na poistnom trhu.
Celková škodovosť bola minulý rok na úrovni 58,5%. Skupina UNIQA Insurance Group, v rámci
ktorej pôsobí aj UNIQA poisťovňa, ohlásila najlepší výsledok v jej histórii, ktorý jej umožňuje
spustiť rozsiahly investičný program a uskutočniť štrukturálne zmeny.

UNIQA poisťovňa si posilnila svoju pozíciu

UNIQA poisťovňa zaznamenala minulý rok podľa predbežných výsledkov rast predpísaného
poistného o 2,1 % na 115,1 mil. € a upevnila si tak svoje postavenie šestky na poistnom trhu.
Celková škodovosť bola minulý rok na úrovni 58,5%. Skupina UNIQA Insurance Group, v rámci
ktorej pôsobí aj UNIQA poisťovňa, ohlásila najlepší výsledok v jej histórii, ktorý jej umožňuje
spustiť rozsiahly investičný program a uskutočniť štrukturálne zmeny.