UNIQA už vyplatila desiatky plnení zo životnej poistky

UNIQA už vyplatila desiatky plnení zo životnej poistky, ktoré sa týkali ochorenia na COVID-19

„Od marca tohto roka boli nahlásené desiatky poistných udalostí, ktoré sa týkali ochorenia na COVID-19. Vyplatené poistné udalosti sa týkali najmä denných dávok v prípade PN a denných dávok počas hospitalizácie. Taktiež sme vyplácali aj poistné plnenie dvoch úmrtí následkom ochorenia na koronavírus.“

 

Produkt UNIQÁT Risk kryje v prípade ochorenia na COVID-19 tieto riziká:

  • Denné odškodné v prípade PN následkom ochorenia na COVID-19: poisťovňa v plnej výške vyplatí dojednané dávky za počet dní PN, podľa dojednaného typu.
  • Ochorenie na COVID-19 je v rámci poistného krytia aktuálne zaradené medzi akútne infekčné ochorenia, čo znamená, že pri poistení PN, dennej dávky počas hospitalizácie a pripoistení chirurgických nákladov sa neuplatňuje čakacia doba. „Podmienkou však je, že človek pred vstupom do poistenia nemal podozrenie alebo potvrdenú diagnózu ochorenia na koronavírus ani predpoklad karantény či testovania“.
  • Hospitalizácia následkom ochorenia na COVID-19: poisťovňa vyplatí dojednanú výšku dennej dávky na deň počas trvania hospitalizácie.
  • Invalidita následkom ochorenia na COVID-19: ak by sa poistený stal invalidným následkom C19, poisťovňa vyplatí plnenie v dojednanej výške poistnej sumy.
  • Chirurgicky zákrok z dôvodu ochorenia na COVID-19: poisťovňa vyplatí jednorazové poistné plnenie, ak poistený podstúpil chirurgický zákrok, počas ktorého bol hospitalizovaný minimálne 24 hodín a to vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.
  • Kritické choroby a ochorenie COVID-19: koronavírus síce nie je na zozname kritických chorôb, avšak v súvislosti s konečným pľúcnym zlyhaním, ktoré je zahrnuté v rámci pripoistenia kritických chorôb, môže vzniknúť nárok na poistné plnenie.
  • Smrť následkom ochorenia na COVID-19: UNIQA by v prípade úmrtia poisteného vyplatila plnú poistnú sumu oprávneným osobám.


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk