UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA

Okrem nízkoenergetických a pasívnych domov sa do povedomia laickej verejnosti dostávajú aj nové pojmy charakterizujúce stavby budúcnosti, ako sú automatizované inteligentné domy a udržateľná architektúra. Zmeny v ponímaní architektúry budúcnosti súvisia s problematikou globálneho otepľovania, ktorá so sebou prináša výzvu súčasnosti – projektovať udržateľné stavby. Sú to stavby, ktoré svojim užívateľom ponúkajú kvalitné vnútorné prostredie pre život, dosahujú nízku energetickú bilanciu s využitím stavebných materiálov a postupov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a minimalizujú negatívny dopad stavby na okolie. Ak sú všetky tieto požiadavky správne vybalansované a stavba je z hľadiska produkcie energií, ktorú na svoj chod potrebuje, sebestačná, môžeme hovoriť o ekologickej architektúre. Čo by teda mal spĺňať dom budúcnosti v znamení udržateľnej architektúry? Pri svojej prevádzke má dom minimálnu spotrebu energie, ktorú dosahuje pomocou integrovaných inteligentných systémov. Prípadne dokáže pomocou batérií pre domácnosť uchovať prebytky vyrobenej zelenej energie z obnoviteľných zdrojov a umožní jej následné využitie na chod elektrospotrebičov v domácnosti. Dôležitým predpokladom pre dosiahnutie kvalitného vnútorného prostredia je dostatok denného svetla v interiéri, vhodný návrh slnečného tienenia a účinná hybridná ventilácia. V našich podmienkach udržateľná architektúra kladie dôraz aj na dizajn, ktorý rešpektuje prostredie a je zároveň v súlade s prírodou a kultúrnym dedičstvom. Zmes ekologického dizajnu a inteligentných technologických riešení sa už aj na Slovensku stáva želanou investíciou, za čo sú uvedomelí investori ochotní aj priplatiť, pretože z dlhodobého hľadiska efektívne zníži výdavky spojené s užívaním a prevádzkovaním stavby a obyvateľom poskytuje komfortné a estetické prostredie pre život.

Text: Lenka Šingovská, www.class.eu.sk


Zaujíma vás táto tématika?
 

Chcete dostať avízo o nových článkoch z tejto oblasti?

Zaregistrujte svoj e-mail na náš občasný spravodaj:


pošli na vybrali.sme.sk