Category Archives: Unikátne poistenie

Pohrebné poistenie – prečo je dobré ho urobiť

Životné poistenie s výplatou pri úmrtí klienta. Dôvod: zabezpečiť príbuzným finančné prostriedky na vlastný pohreb, bez potreby dokladovania faktúr a bločkov.

REVÍZIA VÁŠHO POISTENIA

Ponúkame Vám do konca roka revíziu majetkového poistenia (dom, byt, domácnosť). 

Máte istotu: 

– že váš majetok je poistený na správnu sumu?  – že za poistenie neplatíte zbytočne príliš veľa? 

– že máte poistené naozaj všetky riziká, ktoré vám môže poisťovňa preplatiť? 

POISTENIE PRE VÁŠ ÚVER

S rizikovým životným poistením od UNIQA poisťovne, a. s., odbremeníte svojich blízkych od starostí so splácaním úveru. V prípade nečakanej životnej situácie preberá váš záväzok poisťovňa a vyplatí banke zostatok úveru. Poistenie k úveru si môže uzatvoriť osoba od 18 do 70 rokov.

UNIKÁTNE POISTENIE PRE VÁS a VAŠU RODINU

Sami si určíte výšku mesačného poistného a poisťovňa Vám garantuje výplatu vopred dohodnutej poistnej sumy na zabezpečenie rodiny, či svojho dôchodku - prispôsobíme Vám poistnú sumu na „mieru„.

Pohrebné poistenie v praxi

Životné poistenie pri úmrtí klienta. Dôvod: zabezpečiť príbuzným finančné prostriedky na vlastný pohreb, bez potreby dokladovania faktúr a bločkov.

Ušetriť blízkym starosti je ZODPOVEDNÉ ROZHODNUTIE

S poistením od Poisťovne slovenskej sporiteľne si vopred pripravíte peniaze, ktoré budú vyplatené Vami určeným osobám, mimo dedičského konania, rýchlo a bez poplatkov. Túto možnosť už využíva viac než 100.000 klientov.

Zlatá minca 2016

Výsledky prestížnej súťaže finančných produktov Zlatá minca 2016 sú už známe.

Vedeli ste . . .

Životné poistenie
Životné poistenie predstavuje skupina produktov, u ktorých je výplata poistného plnenia viazaná na poistnú udalosť = smrť poisteného, alebo dožitia sa stanoveného veku.
Poistenie pre prípad smrti
Toto poistenie sa často označuje ako rizikové životné poistenie. Poistnou udalosťou je smrť poisteného v dobe platnosti poistnej zmluvy. Zriaďuje sa spravidla na dobu určitú. Po jej uplynutí poistenie bez náhrady zaniká.

Úrazové poistenie

Zaujíma vás táto tématika? pošli na vybrali.sme.sk

Poistenie majetku obyvateľstva

Poistenie budov
Poistnou udalosťou je zničenie alebo poškodenie poistenej stavby živelnou udalosťou a krádežou vlámaním.
V prípade tohto poistenia je dôležité správne stanoviť poistnú čiastku, aby nedošlo k tzv. podpoisteniu, kedy hodnota budovy je väčšia než poistná čiastka.
Poistenie býva často kombinované s poistením zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, ale poistná čiastka je väčšinou odvodená od poistnej čiastky hlavného poistenia, takže nemusí byť dostatočná v prípade podpoistenia.

Čo je dobré si pripomenúť pri poistení bytu ?

Poistenie bytu uzatvárajte premyslene! Riziko pri uzatváraní poistenia bytu je okrem iného aj podpoistenie. Svoju nehnuteľnosť môžete takpovediac nedoceniť, keď príde ku škodovej udalosti, nedostanete toľko, koľko ste stratili. Škoda Vám bude preplatená podľa toho, na koľko ste si nastavili poistný limit a podľa ceny nehnuteľnosti.